Οι μοτοσυκλέτες μας

Group A (Small)
Κατηγορία: Group A (Small)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 19
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group A (Small)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 19
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group A (Small)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 19
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group A1 (Small)
Κατηγορία: Group A1 (Small)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group A1 (Small)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group A1 (Small)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group A1 (Small)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group A2 (Open Top)
Κατηγορία: Group A2 (Open Top)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Open Top
ημέρα Από € 22
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group A2 (Open Top)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Open Top
ημέρα Από € 22
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group A2 (Open Top)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Open Top
ημέρα Από € 22
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group A3 (Open Top)
Κατηγορία: Group A3 (Open Top)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Cabrio
Open Top
ημέρα Από € 26
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group B (Family)
Κατηγορία: Group B (Family)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 23
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group B (Family)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 23
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group B (Family)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 23
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group B (Family)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 23
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group B (Family)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group B1 (Diesel)
Κατηγορία: Group B1 (Diesel)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group B1 (Diesel)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group B1 (Diesel)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group B2 (Diesel)
Κατηγορία: Group B2 (Diesel)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 28
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group C. (Automatic)
Κατηγορία: Group C. (Automatic)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 22
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group C. (Automatic)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 22
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group C1 (Automatic)
Κατηγορία: Group C1 (Automatic)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group C1 (Automatic)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 25
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group C2 (Automatic)
Κατηγορία: Group C2 (Automatic)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 31
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group C2 (Automatic)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 31
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group C2 (Automatic)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 31
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group F (Jeep)
Κατηγορία: Group F (Jeep)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
Cabrio
Open Top
ημέρα Από € 27
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
SUV's
Κατηγορία: SUV's
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 36
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SUV's
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 36
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SUV's
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 36
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
SUV's 1
Κατηγορία: SUV's 1
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 39
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SUV's 1
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 5
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Open Top
ημέρα Από € 39
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group G (7seats)
Κατηγορία: Group G (7seats)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 7
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 28
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group G (7seats)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 7
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 28
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group G1 (7 Seats)
Κατηγορία: Group G1 (7 Seats)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 7
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 31
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group G1 (7 Seats)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 7
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 31
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Group H (9 Seats)
Κατηγορία: Group H (9 Seats)
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 9
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 37
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Group H (9 Seats)
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 9
Καύσιμο: Diesel
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
ημέρα Από € 37
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Cabrio Cars
Κατηγορία: Cabrio Cars
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Cabrio
ημέρα Από € 42
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Cabrio Cars
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Cabrio
ημέρα Από € 42
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Cabrio Cars
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Cabrio
ημέρα Από € 42
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Cabrio Cars 1
Κατηγορία: Cabrio Cars 1
Κιβώτιο: Automatic
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Cabrio
ημέρα Από € 36
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Cabrio Cars 1
Κιβώτιο: Manual
Επιβάτες: 4
Καύσιμο: Petrol
Χαρακτηριστικά
Υδραυλικό τημόνι
HD Ηχοσύστημα
Air Bags
A/C
Cruise Control
Ηλεκτρικά Παράθυρα
Κεντρικό κλείδωμα
ABS
Cabrio
ημέρα Από € 36
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
SCOOTER 50cc
Κατηγορία: SCOOTER 50cc
ημέρα Από € 11
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SCOOTER 50cc
ημέρα Από € 11
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
SCOOTER 125cc
Κατηγορία: SCOOTER 125cc
ημέρα Από € 11
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
medley
Κατηγορία: SCOOTER 125cc
ημέρα Από € 11
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SCOOTER 125cc
ημέρα Από € 11
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SCOOTER 125cc
ημέρα Από € 11
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
SCOOTER 300cc
Κατηγορία: SCOOTER 300cc
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SCOOTER 300cc
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: SCOOTER 300cc
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
xmax
Κατηγορία: SCOOTER 300cc
ημέρα Από € 20
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Enduro 250-300cc
Κατηγορία: Enduro 250-300cc
ημέρα Από € 24
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: Enduro 250-300cc
Καύσιμο: Petrol
ημέρα Από € 24
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
TENERE 660
Κατηγορία: TENERE 660
ημέρα Από € 29
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
CB500
Κατηγορία: CB500
ημέρα Από € 29
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Chopper
Κατηγορία: Chopper
ημέρα Από € 29
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
QUAD 250-300cc
Κατηγορία: QUAD 250-300cc
ημέρα Από € 24
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
QUAD 450cc
Κατηγορία: QUAD 450cc
Επιβάτες: 2
ημέρα Από € 29
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια
Κατηγορία: QUAD 450cc
ημέρα Από € 29
Κατάθεση Δεν απαιτείται
Απόσταση Χωρίς Όρια